УКАЗАНИЯ

за

монтаж на термопанели

 1. Проверява се вертикалността на основата. При отклонние, по-голямо от 2 см следва основатa да се изправи. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ИМА ГОЛЯМ ПРЕРАЗХОД НА ЛЕПИЛО!
 2. Лепи се с лепило за EPS (стиропор).
 3. ЗА 1М2 ЗАЛЕПВАНЕ НА ТЕРМОПАНЕЛИ Е НЕОБХОДИМО 4 КГ ЛЕПИЛО.
 4. За закрепване на планките се използва дюбел-пирон, 50/6 или 60/6.
 5. Предварително се прави дупка с ударопробивна машина и след това дюбелът се закрепва към планката на стената с винтоверт.
 6. За да са по права линия в хоризонтално отношение, се опъва конец.
 7. Между панелите се слагат кръстчета 2 мм. Където е необходимо, да се използват и PVC малки клинове.
 8. Вертикалността на полагане на панелите се кнтролира с нивел, поне 1,20 м.
 9. След закрепване с лепило на панела в проектно положение, той веднага се дюбелира по описания в т.5 начин. Дебелината на пробиване удропробивната машна е 6 мм.
 10. Запълвнето на фугите става с акрилов уплътнител.

А) І вариант

– І пласт - с акрилов уплътнител най -евтин (под 2 лв. на туба от 330 мл.)

-- ІІ пласт – с качествен уплътнител, до относително удължение 25% и FT на Церезит.

Б) ІІ вариант – фугата се залепва с фуга за камък и върху нея се полага качествен FT 101 на Церезит.

В) ІІІ варант – В цокъла на фугите може да има или да няма финишен слой акрил, а само фуга за камъка, в зависимост от цветвото покритие (обикновен фасаген), стирол-акрилни, силикатни, киселинни бои или лакове на основата на ксилена.

11. За оформяне ъглите на сградата панелите се режат според нужната дължина.

12. Запълванто на фугите става по указания в т. 10 начин.

ОБЩИ ПРАВЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИ

 1. Страниците на прозорците се оформят със същия материал като фасадата. Ако страниците се оставят гладки, задължително около прозреца трябва да има корниз, произвеждан от фирмата.
 2. В основата км цокъла панелът следва да изглжда по-тъмен, а във височина – панелът да изсветлява.
 3. На външен ръб да не се променя растер и цвят, на вътрешен ъгъл може.
 4. Лакът за камък (мат, сатен и гланц) е добро решение за защита на бетоновия камък и оцветяването на фасадите (без силикатна боя).
 5. Фасада с панели и гладки страници около прозорците не се препоръчва.
 6. Първият ред на панелите трябва да се подведе правилно и да се закрепи стабилно. Това гарантира безпрблемно редене на панелите във височина.
 7. Никога една фасада не е кратна на панелите. Връзкта се прави, както е в практиката – под прозореца.
 8. Освен с лепило за EPS (стиропор) на циментова основа, гладките стени и измазани фасади се лепят с PU лепило-пяна.
 9. PU лепилото се изчаква до 5 минути и след това се мoнтират панелите.